ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - БЕРКОВИЦА

Берковица
Адрес: 3500 гр.Берковица пл. Йордан Радичков № 2 тел +359 953 88682 е-mail: tic_bercovitsa@abv.bg