ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Велико Търново
Адрес: 5000 гр.Велико Търново ул. Христо Ботев № 5 тел. +359 62 622 148 е-mail: ticvt2@gmail.com;