ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Горна Оряховица
Адрес: 5100 гр. Горна Оряховица пл. Г. Измирлиев №5 тел. +359 618 20506 е-mail: tic_go_2004@yahoo.com