ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГОРНИ ЛОМ

Горни Лом
Адрес: 3960 с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин тел. +359 879 265 885 е-mail: tic_gornilom@abv.bg