Правила за безопасност при организиране на бивак
Подготовката на бивака трябва да започне по светло при вземане на мерки от студ, вятър, пожар и др. Мястото на бивака - да не е в основата на улей, ронливи скали, край заснежен склон или сипей, както и в близост до разливащи се реки или дерета, защото при силен валеж те могат да се наводнят.

Бивакът да не се отклонява много от пътя. Ако се отклонява - да се остави знак (напр. дреха), който да показва посоката. Зимата не е подходящ сезон за правене на бивак, но ако това въпреки всичко се налага – да не се заспива.