Галерия

Басарбовски манастир „Свети Димитър Басарбовски“

Басарбовският манастир „Свети Димитър Басарбовски“ е скален манастир в България.Манастирът се намира в долината на река Русенски Лом на 10 километра от град Русе. През 1978 г. е обявен за археологически паметник на културата от ме


093


099


100


101


105


107


108


109


116


121


129


130


131


132


133


135


136


137


138


144


145