Излезе от печат пътеводител "Българските планини"

14-01-14


Визитката съдържа най-основните данни за планината – кои са най-високите върхове, откъде идва името ѝ, какви са размерите и кои са нейните най-важни забележителности. Физикогеографското описание дава информация за структурата и границите на планината, геологията, водите, климата и почвите, растенията и животните, които можем да срещнем. В "Забележителности и интересни места" се описват най-популярните туристически забележителности – върхове, скали, манастири, археологически обекти и други. Към всяка планина има приложена схема, която представлява комбинация от пътна и физическа карта с отбелязани на нея основни върхове и забележителности. Така се придобива добра представа за релефа на планината, кои селища я заобикалят и как можем да стигнем до нея. Автор на изданието е Момчил Цветанов – професионален планински водач. Натрупаният опит, както и задълбочените му интереси в областта на геологията и топографията са отразени в тази книга-справочник.